Board of Members

LBTS’ Board of Members meets up on a regular basis to make important decisions for the charity and to evaluate the past months. Every board member brings different qualities and experiences, together they form an incredibly strong team. 

Carine Engbers – Corporate Treasurer (Penningmeester)

Maartje Zaal

Maartje Zaal – Chairman (Voorzitter)

Kikki Lindeman – Secretary (Secretaris)

Reward Structure/Beloningsregeling:

ENG:

Board members do not receive any rewards for their work. They are entitled to reimbursement of the expenses made by them in the performance of their duties and not excessive allowance fees.

 

NL:

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Stichting Let’s Break the Shame

Marnixkade 58-2

1015XV, Amsterdam

KVK: 77660307

RSIN: 861085267

Policy/Beleidsplan