Het Bestuur

Ons bestuur komt regelmatig bij elkaar om te evalueren en belangrijke beslissingen te nemen. De bestuursleden hebben allemaal verschillende kwaliteiten en beschikken over voldoende ervaringen en vormen zo een heel sterk team. 

Carine Engbers – Corporate Treasurer (Penningmeester)

René Artz – Chairman (Voorzitter)

Kikki Lindeman – Secretary (Secretaris)

Reward Structure/Beloningsregeling:

ENG:

Board members do not receive any rewards for their work. They are entitled to reimbursement of the expenses made by them in the performance of their duties and not excessive allowance fees.

 

NL:

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Stichting Let’s Break the Shame

Marnixkade 58-2

1015XV, Amsterdam

KVK: 77660307

RSIN: 861085267

Policy/Beleidsplan